Vanlige spørsmål for privatkunder

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi mottar fra privatkunder.

Wifi-interface (bruker- og installasjonsmeny)

Hvordan får jeg tilgang til laderoboten's installasjonsmeny?
 1. Hold touchknappen over lysstripa inne i 5 sek til du får ett grønt lys. Da aktiveres laderens lokal wifi.

 2. Velg nettverket som begynner med EHxxxxxx.

 3. Skriv 192.168.4.1 i nettleseren.

 4. Logg deg inn ved å bruke pinkoden som står foran på laderoboten/elektronikken.

Hvis du ikke kommer inn, forsøk først å avinstallere nettverket (Glem dette nettverket) og logg inn på nytt. På noen telefoner må også WiFi+ skrues av.

Hvis problemet vedvarer, fyll ut kontaktskjemaet nederst på denne siden og oppgi serienummeret på laderoboten din som du finner foran på elektronikken eller på esken den kom i.
Hvorfor får jeg kun opp brukermenyen med to valg når jeg kobler til wifi-oppsettet?
For å få tilgang til installasjonsmenyen må strømmen til laderoboten slås av og på igjen. Den er kun aktivt i en liten stund (5-30min avhengig av SW versjon).

Brukermenyen derimot aktiveres ved å holde inne touchknappen i 5 sekunder.

OBS! Har du en nyinstallert laderobot med gammel software, kan det hende at det er forskjeller mellom wifi interface og det du ser i bruker- og installasjonsguide. Ny funksjonalitet vil bli implementert fortløpende via automatisk softwareoppdatering.
Hvordan kobler jeg laderoboten til et lokalt wifi-nettverk?
Aktiver robotens lokale wifi og logg deg inn med medfølgende pin kode. Da finner du dette i menyen og kan koble til wifi på vanlig måte hvis du har lokalt wifi tilgjengelig der laderoboten er montert.
Vil dere komme med en egen easee app?
Ja, men vi vet ikke helt når enda. Foreløpig vil du kunne benytte deg av Tibber sin app for enkel styring av laderoboten, det krever ikke et abonnement.

Lading

Laderoboten min lader ikke, hva kan jeg gjøre for å fikse det?
Bakplatene må være programmerte for at lading skal fungere. Programmeringen må du gjøre via det wifi-nettverket som laderoboten deler, du må ta strømmen av og på for å få tilgang til installasjonsmenyen.

Hvis du har installert to laderoboter så er det viktig at begge bakplater er programmert med den samme laderoboten. Dette er for å få lastbalanseringen til å fungere. Hvis det nederste lyset i lysstripen blinker så betyr dette at bakplaten(e) ikke er programmert riktig.
Hva må jeg gjøre når bakplaten(e) ikke er statt opp skikkelig?
Oppsett av en laderobot. (master).
 1. Ta strømmen av og på.

 2. Koble deg på laderobotens wifi-nett.

 3. Ta opp nettleseren din og skriv inn 192.168.4.1

 4. Logg inn ved å bruke pinkoden som står foran på din laderobot (elektronikk).

 5. Legg inn installasjons opplysningene.

 6. Avslutt og sjekk at 2 dioder lyser nederst på lysstripen.

Oppsett av 2-3 laderoboter.
 1. Hvis du har flere enheter/bakplater som skal programmeres må du flytte den samme laderoboten, altså masteren, bort til den neste bakplaten.

 2. Vent til du får ett grønt lys og flytt deretter masteren til nr 3 og vent på grønt lys.

 3. Flytt så masteren tilbake til bakplate nr 1.

 4. Sett inn berryene (innmaten) på nr 2 og 3 og vent til de 2 lyser fast med en diode nederst på lysstripa. Når de blinker så betyr det at de leter etter masteren. Det kan ta ett par minutter før sekundærenhetene lyser fast med en diode.

 5. Sett på frontdekslene.

 6. Ferdig.

Noen av de første boksene som ble sendt ut har en kjent software bug som ikke tillater lading hvis du har satt sikringsverdien til 40A.
Løsning: Sett sikringsverdien ned til 32A og fyll ut kontakskjemaet nederst på siden. Så vil vi søge for å få oppdatert softwaren din. Oppgi serienummeret på laderoboten din som du finner foran på elektronikken eller på esken den kom i.
3-fase lading på IT-nett – hvordan fungerer dette og hva bør jeg gjøre?
Vi anbefaler alltid å legge opp en 3-fase kabel/kurs, da er du forberedt for fremtiden. Easee laderoboten detekterer nett automatisk, og vi har utviklet en software som i kombinasjon med hardwaren muligjør lading på 3 fas IT nett på en trygg måte. Totaleffekten blir tilgjengelig på alle boksene som er tilkoblet og som er installert på samme kurs/kabel.

Har du 3 fas IT nett koblet til roboten, så kan 3 fas lading aktiveres under instillinger – strømkontroll. Der kan du deaktivere «tillat kun 1 fas».
Støtter bilen min 3-fase lading på IT-nett?
Bilene som støtter 3-fase lading er: Teslaer og nyeste egolf. Dette betyr at de kan lade opptil 8,5kW. Tesla Model3 kan lade med full effekt på 3-fase IT nett (opptil 11kW).

Lysstripe og signaler

Lysstripen min lyser ikke grønt lenger, er fremdeles trygt å lade?
På de eldre software versjonene lyser LED-stripen grønt. Dette er endret til en hvit prikk nederst i lysstripen i de nyeste versjonene.

Hele lysstripen vil lyse hvitt når elbilen er plugget i og pulsere opp og ned når elbilen lader.

Du finner oppdaterte lys innstillinger i brukermanualen her: Manuals
Lysstripen min lyser rødt når jeg setter strøm på boksen, hva er galt?
Da har laderoboten gitt en feilmelding. Ta ladekabelen vekk fra roboten og bilen, gjør deretter ett nytt forsøk på å lade.

Hvis problemet vedvarer, fyll ut kontaktskjemaet nederst på siden her og oppgi serienummeret på boksen(e) din, så vil vi logge inn og sjekke hva som har skjedd.

Installasjon

Er det lovlig å installere laderoboten selv?
Nei, du må benytte en autorisert el-installatør for denne type installasjon.
Er det trygt å ha kabelinnføring i toppen av laderoboten og kan den stå ute?
Ja, produktet er utviklet for kabelinnføring i toppen. Det er tatt høyde for at det kan komme vann inn dersom pakningene ikke tetter fullstendig mot ledningen.
Er det lovlig å ha flere laderoboter på samme kurs?
Ja, så lenge laststyring inngår i ladeutstyret (slik som i laderoboten fra Easee), så er det tillatt å kople flere ladere på samme vern. Dette er nærmere forklart i NEK400 (NEK400:2018) i avsnitt 722.302 og i avsnitt 722.533.101. Easee laderobot er i samsvar med IEC 61851-1:2017.
Vil andre forankoblede vern påvirke laderoboten sin funksjonalitet?
Nei, det anbefales at et ekstern jordfeilvern type A blir installert på ladekursen i henhold til gjeldende forskrifter. Benyttes derimot dobbelt isolert kabel ( kl II installasjon), behøves kun vanlig overlastvern i sikringsskapet. B-vernet i laderen vil ikke bli påvirket av, eller påvirke funksjonen til andre eksterne vern.

Det innebygde vernet i laderen er elektronisk og skrur av strømmen til elbilen dersom det måler en DC-lekkasjestrøm på 4-6mA og/eller en AC lekkasjestrøm på 20-30mA mellom laderoboten og bilen.

Dette skal dermed gi en viss selektivitet i systemet, slik at et eventuelt eksternt A-vern normalt ikke løses ut ved en jordfeil (AC og/eller DC). Det elektroniske vernet i laderen resettes enkelt ved å plugge ladekabelen ut og inn av elbilens ladekontakt.
Er overspenningsvern et krav ved elbillading?
Det er nå et krav at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kan være overspenningsvernet som står foran hele installasjonen.
Hvordan kobler jeg laderoboten når det er IT-nett 1-fase?
PE, L1 og L2.

Lastbalansering

Kan laderoboten lastbalansere med huset mitt, slik at jeg unngår at hovedsikringen min ryker?
Ja, men dette krever ekstern hardware som kobles til strømmåleren din. Du kan kjøpe og installere Tibber Pulse (kun i Norge).

Vi vil også utvikle og ferdigstille et produkt ila 2019, ta kontakt hvis du ønsker å sette deg opp på ventelisten.

Tilgjengelighet og sikkerhet

Kan jeg låse laderoboten min slik at den er utilgjengelig for andre?
Ja, ved å aktivere wifi interfacet. Aktiver tilgang kun for rfid og gå inn på administrer tilgang. Da kan du legge til rfid brikker. Husk å gi brikken ett navn før du lagrer. Softwaren krever dette.
Kan jeg låse Type 2 kabelen permanent i laderoboten min?
Ja, logg inn på laderoboten med den medfølgende pin koden, så kan denne funksjonen aktiveres. Noen typer ladekabler krever en bil tilkoblet for at dette skal virke.
 1. Sett ladekabelen i roboten.

 2. Deretter i bilen

 3. Aktiver funksjonen via wifi interfacet.

Jeg får ikke ut ladekabelen min. Hva kan jeg gjøre?
 1. Sjekk at permanent låsing av ladekabelen ikke er aktivert, enten i APP eller på wifi interface.

 2. Koble ifra elbilen.

 3. Sjekk at kontakten er trykket godt inn i laderen slik at låsemekanismen ikke er i klem.

 4. Hold touchknappen inne i 1 sek, da vil den forsøke å låse opp.